دانشکده حقوق و علوم سیاسی


معرفی رشته حقوق:

علم حقوق در میان رشته های علوم انسانی تنها علمی است که با قواعدش روابط اجتماعی انسان ها را به منظور دست یافتن به عدالت و تأمین نظم عمومی، تنظیم می نماید. انسان به عنوان یک پدیده اجتماعی دارای روابط اجتماعی مانند روابط افراد با همدیگر، روابط فرد با دولت، روابط دولت با ملت، روابط نهادهای دولتی با یکدیگر، روابط دولت با دولت، روابط دولت با سازمان های ملی و بین المللی و روابط در سایر عرصه ها می باشد. علم حقوق متکلف تنظیم این روابط متعدد و مختلف قلمداد شده است.


با چه ویژگی حقوق بخوانیم؟

تجربه و نظریات دانشمندان علم روانشناسی نشان میدهد که افرادی با تیزهوشی، شجاعت، ذهن خلاق، ژرفنگری، قدرت استدلال و بیان شیوا می‌توانند با موفقیت در این رشته تحصیل نمایند. آشنایی لازم با دانش های مرتبط از قبیل روان شناسی، جامعه شناسی و داشتن مطالعات همیشگی و مرتبط می تواند دانشجویان این رشته را به حقوق‌دانهای موفق و مؤثر تبدیل نماید.

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دارای دو دیپارتمنت حقوق و علوم سیاسی میباشد.

الف: دیپارتمنت حقوق

دانشجویان دوره لیسانس رشته حقوق ابتدا به گونه ای تخصصی از مضامین حقوقی که در کریکولم طراحی و تصویب گردیده است شامل درس های عمومی، مضامین اساسی، اختصاصی و اختیاری حقوق می باشد. دانشجویان با گزراندن موفقانه این دوره تحصیلی، ضمن دریافت سند لیسانس در شته حقوق، توانایی لازم جهت انجام وظیفه به صفت قاضی، داد ستان، وکیل مدافع، مشاور حقوقی، کارشناس، تحلیل گر مسایل حقوقی را دارد. و می تواند به صفت استاد در رشته حقوق تدریس کند.

فرصت های شغلی در رشته حقوق

تحصیل یافته های رشته حقوق، فرصت های کاری بی شماری برایشان فراهم است، از فعالیت در زمینه حقوق بشری تا وکالت دفاع، قضاء و سارنوالی، مشاورت حقوقی وزارت ها، ادارات ونهاد های دولتی و غیر دولتی، سازمانها و بانک ها، تحقیق در موضوعات حقوقی و تدریس در دانشگاه و مراکز علمی ملی و بین المللی را نیز می توان جزء فرصت های شغلی این رشته برشمرد.

ب: دیپارتمنت علوم سیاسی:

دیپارتمنت علوم سیاسی همزمان با تاسیس دانشگاه رابعه بلخی (۱۳۹۱) آغاز به فعالیت نمود. در دیپارتمنت علوم سیاسی بیشتر در دو عرصه‌ی؛ روابط بین الملل و علوم سیاسی پرداخته می‌شود.

رشته علوم سیاسی از چه اهمیت برخوردار است؟

بدون شک سیاست نقش اساسی در شکل دادن ساختار اجتماعی سیاسی جامعه بازی میکند. کنش ها و واکنش ها در ابعاد مختلف، از جمله اقتصاد و فرهنگ تابعی از سیاست بوده و باتوجه به این مؤلفه ها است که ارسطو جایگاه سیاست را در جامعه به عنوان ارباب علوم بیان می دارد. اگر مهم ترین قلمرو علم سیاست را دولت و قدرت بدانیم، هیچ حوزه ای از زندگی اجتماعی فارغ از دخالت دولت و قدرت نیست. وضعیت هرجامعه ی پیوند نا گسستنی با سطح دانش سیاسی در آن جامعه دارد. با درک اهمیت علم سیاست، دیپارتمنت علوم سیاسی تلاش دارد تا علم سیاست را به جایگاه اساسی آن، که همانا دستیابی به توسعه پایدار، ثبات سیاسی، امن و رفاه اجتماعی است، جهد دهی کند.

فرصت های شغلی:

تحصیل کرده گان این رشته (علوم سیاسی) از فرصت های شغلی ذیل بهرمند خواهند شد:

  1. می تواند در یکی از قوای ثلاثه کشور، بویژه قوه مجریه، که دارای تشکیلات سیاسی و اجرائیوی بزرگ و گسترده است خدمت نماید.
  2. پست های سیاسی ادارات محلی؛
  3. کرسی های پارلمان نیز نیازمند اشخاص با دانش و درایت سیاسی می باشد.
  4. رسانه ها فرصت دیگری است که تحصیل یافته گان رشته علوم سیاسی را بیشتر پذیرش میکند.
  5. نهادهای ویژه دیپلوماتیک (سفارت خانه ها)،
  6. نهاد های اطلاعاتی و امنیت ملی؛
  7. سازمان های بین المللی نیازمند فارغ التحصیلان علوم سیاسی هستند.