نوي خبرتیاوې


تماشای ویدیوها


معرفی دانشگاه رابعه بلخی
د آنلاین ښوونې سیسټم معرفي کول

زموږ سره نور هم

د بلخي لوړو زده کړو موسسه د افغانستان اسالمي جمهوریت د علمي او اقتصادي ځان بسیا په ډګر کې د بشری منابعو د روزنې لپاره په لاره واچول شوه.

;