در باره موسس دانشگاه

دانشگاه رابعه بلخی به منظور تربیه نیروی انسانی در راستای خودکفایی علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس گردیده است


در باره موسس دانشگاه:

خانم فاطمه نظری متولد شهرکابل است؛ تحصیلات ابتدایی اش را در لیسه های عایشه درانی و چهار قلعه چهاردهی کابل فراگرفته است. تحصیلات عالی وی در سطح لیسانس و ماستری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی می باشد. خانم نظری سند ماستری خویش را از دانشگاه بین‌المللی پیام نور بدست آورد. خانم نظری به زبان های دری، انگلیسی و اردو تکلم می‌کند.


فعالیت های فرهنگی - اجتماعی

خانم نظری تحصیلات ابتدائی خویش را زمانی فراگفت که کشور در اوج جنگ و نزاع با تجاوز شوروی و تحولات پس از اشغال قرار داشت؛ اما این بانوی فعال فرهنگی با قبول همه دشواری‌ها و ناملایمات آن زمان، فعالیت‌های جدی فرهنگی خویش را آغاز نموده و بدین‌ترتیب، بستر مناسب فرهنگی برای آموزش زنان و اطفال دردمند آن روزگار فراهم نمود که در ذیل به فشرده‌ای از فعالیت‌های وی اشاره می‌شود:

 1. ایجاد مکتب سواد آموزی شهید سمیه؛ این مکتب در سال 1372هـ .ش تأسیس گردید که با بیش از 36 شاخه در سطح غرب کابل، برای صدها خانم زمینۀ فراگیری سواد را فراهم ساخته بود؛
 2. ایجاد مکتب سواد آموزی شهید سمیه؛ این انجمن فرهنگی – اجتماعی، بیش از 370 نفر عضو داشت و برنامه‌های متنوع دینی- فرهنگی را ارائه می‌کرد؛
 3. ایجاد انجمن خواهران حضرت هاجر؛ فعالیت در مکتب فیض محمد کاتب هزاره؛ این مکتب در پشاور پاکستان فعال بود و برای مهاجران افغان مقیم حاجی کمپ زمینۀ فراگیری سواد و آموزش را فراهم می ساخت. خانم نظری در این مکتب به صفت آموزگار ایفاری وظیفه می‌کرد و مشغول تدریس فرزندان افغان‌های مهاجر مقیم پشاور پاکستان بود. وی علاوه بر تدریس برای مهاجران، در عین زمان کارمند رضاکار کلینیک صحی حاجی کمپ برای مهاجران نیز بود؛
 4. کار در مؤسسۀ SORA ؛ این مؤسسه که از سوی کشور جاپان تمویل می‌شد، در عرصۀ معارف، زارعت و صحت فعالیت می‌کرد. خانم نظری با کار در این مؤسسه توانست قناعت مؤسسه متذکره را برای احداث مکتب‌های دلکه، خوله و کندن‌کاری دها کاریز و چشمه فراهم کند
 5. کار با مؤسسه AWOA؛ فعالیت اصلی این مؤسسه در بخش صحت تمرکز داشت و کمک برای اطفال جنگ زده در جنوب آسیا از ماموریت های اصلی این نهاد بین‌المللی بود. خانم نظری با کار در این مؤسسه، زمینۀ دسترسی صدها اطفال متأثر از جنگ را به خدمات صحی فراهم ساخت؛
 6. کمیسیون تدوین قانون اساسی: پس از شکست طالبان و آغاز به کار حکومت مؤقت و انتقالی در افغانستان، خانم نظری با کمیسیون تدوین قانون اساسی آغاز به کار کرد. وی پس از عضویت در این کمیسیون، به صفت مسئول انتخابات زنان در زون مرکز تعیین گردید. موصوفه به پاس فعالیت های مؤثر اش در این کمیسیون، مورد تقدیر ریاست جمهوری نیز قرار گرفت؛
 7. ریاست امور زنان ولایت میدان وردک: خانم نظری پس از کار مؤفقانه در کمیسیون تدوین قانون اساسی، به صفت رئیس امور زنان ولایت میدان وردک برگزیده شد؛ نامبرده در دوران کار‌اش در ریاست امور زنان فعالیت‌های چشم‌گیری برای بهبود وضعیت سواد، اقتصاد و تغذیۀ خانم‌ها انجام داد. سمینارها و ورکشاپ‌های متعددی برای شمولیت زنان در پروسه‌های دموکراتیک برگزارکرد. علاوه برآن، خانم نظری کمک‌های زیادی را برای راه اندازی کورس‌های سواد آموزی، صنایع دستی، توزیع مواد غذایی چون گندم، روغن و حبوبات و توزیع حیوانات اقتصادی اهلی چون بز، گوسفند و مرغ برای خانم‌های ولایت میدان وردک جذب کرد؛

اشتراک در پروسه انتخابات و نمایندگی

انتخابات دور پانزدهم: با برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور در سال (1384هـ .ش) خانم نظری نیز وارد کارزار انتخاباتی شد و از حوزه انتخاباتی کابل خود را کاندیدا نمود. خانم نظری با اولین حضور اش در پروسۀ نمایندگی، توانست اعتماد مردم شریف کابل را بدست بیاورد. وی با کسب بیشترین آرا از میان نامزدان زن، وارد ولسی جرگه شورای ملی از حوزه کابل شد.

اولویت‌های‌کاری در پارلمان دور پانزدهم: معمولاً نمایندگی از مردم، نظارت از عملکرد حکومت و تصویب قوانین وظایف اصلی نهادهای قانون‌گذار است؛ خانم نظری نیز این مسایل را از نظر دور نداشته و در امر نمایندگی درست از مردم تلاش‌های پیگیر داشت. وکیل نظری علاوه بر موارد فوق‌الذکر به مسائل واقعی و عینی مردم نیز توجه داشت برهمین اساس بود که ایشان مشکلات مؤکلین‌اش را اولویت بندی کرد؛ از نظر وی مشکل اصلی ساکنین کابل بخصوص غرب شهر کابل در آن زمان نبود برق بود

وزارت انرژی و آب، قسمت های وسیع شهر را از پلان توزیع برق خارج ساخته بود. وقتی فاطمه نظری متوجه قضیه شد، در هماهنگی با مردم درسال 1387 و 1388هـ .ش تظاهرات دادخواهی برای توزیع عادلانۀ برق را راه‌اندازی کرد. از اثر تلاش‌های پیگیر وی، برنامه توزیع برق تعدیل شد و براساس حکم ریاست جمهوری مبلغ 27 ملیون دالر امریکایی نیز برای تکمیل پروژۀ برق‌رسانی در ساحات محروم اختصاص داده شد.

کمبود مکتب مشکل دیگر مردم بود؛ خانم نظری در قسمت ایجاد و ارتقاء مکاتب، توزیع امکانات آموزشی و استخدام معلمان نیز تلاش‌های همه جانبه انجام داد. رسید‌گی به مشکلات روزانه مردم از قبیل پیگیری شکایات و.... جزو از فعالیت‌های روزانه وی بود/ است.

نظری برای پیگیری مؤثر مطالبات مردم‌اش به یک آدرس سیاسی نیازمند بود، بدین لحاظ وی حزب سیاسی "نیاز ملی" را تأسیس کرد. نیاز ملی اولین حزب سیاسی در افغانستان بود که توسط یک خانم تأسیس شد و رهبری آن را یک خانم به عهده داشت.

انتخابات دور شانزدهم: خانم نظری در انتخابات پارلمانی دور شانزدهم نیز از حوزۀ کابل کاندیدا شد. مردم شریف کابل به پاس کارکرد قابل قبول خانم نظری در یک دوره وکالت‌اش، بار دیگر وی را بصورت جدی حمایت نمود که در نتیجه برای بار دوم بلندترین آرا (در میان زنان) را از حوزة کابل بدست آورد. خانم نظری برنامه‌های کاری‌اش در دور دوم را مورد باز نگری قرار داد. اولویت وی در پارلمان دور شانزدهم موضوع تعلیم و تحصیل مؤکلین اش بود. بر همین اساس بود که وی عضویت کمیسیون امور دینی- فرهنگی معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه را انتخاب کرد و موضوع اعمار مکاتب، جذب معلمان مسلکی و تأمین لوازم آموزشی مکاتب را در اولویت برنامه‌هایش قرار داد. تأسیس مکتب و دانشگاه رابعه بلخی که فعلاً یکی از دانشگاه‌های معتبر در شهر کابل است نیز در همین راستا صورت گرفته است. متاسفانه سرمایه گزاری در افغانستان همیشه پرچالش است بخصوص اگر سرمایه گزار یک زن باشد؛ سرمایه گزاران در افغانستان همیشه اولویت شان سرمایه گذاری برای بخش های زود بازده است و کمتر کسی علاقه مند است در بخشهای که سود اوری کمتر و بازدهی دیروقت دارد سرمایه گزاری کند. خانم نظری با قبول همه ای این مشکلات، به تاسیس دانشگاه خصوصی رابعه بلخی اقدام کرد که خوش بختانه با گذشت بیشتر از هشت سال، امورات دانشگاه بخوبی به پیش می رود.

احداث و ترمیم سرک‌هادر ساحات غیر پلانی اولویت دیگر خانم نظری است؛ در بخش اعمار سرک‌ها بیش از چهار سال است که تلاش وی ادامه دارد. از سال 1395 به این سو 12.37کیلومتر سرک‌های فرعی شهری از اثر تلاش های شامل بودجه گردیده و کار ساخت ان تکمیل شده است.

انتخابات دور هفدهم:

خانم نظری در انتخابات پارلمانی دور هفدهم نیز از حوزه کابل کاندیدا شد که خوش بختانه برای بار سوم مورد اعتماد مردم کابل قرار گرفت و کرسی نماینده گی مردم از حوزه کابل را برای سومین بار با بیشترین آرا در میان زنان اشتراک کننده بدست اورد. وی اکنون عضو پارلمان دور هفدهم شورای ملی از حوزه کابل است. بهبود وضعیت اموزش و پرورش در کشور همچنان از اولویت های کاری خانم نظری در دوره هفدهم است.

اشتراک در سیمنیار ها و نشست های بین المللی

 1. اشتراک در سیمینار رهبری زنان برای زنان در شهر واشنگتن دی سی که از سوی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا برگزار گردیده بود؛
 2. اشتراک در نشست دفاع از حقوق زن در پارلمان اتحادیه اروپا؛
 3. اشتراک در اجلاس کشورهای مشترک‌المنافع به نمایند‌گی از افغانستان در جمهوری فدراتیف روسیه؛
 4. اشتراک در اجلاس زنان جنوب آسیا و افریقا در پارلمان انگلستان؛
 5. اشتراک در اجلاس تصمیم‌گیری صلح برای افغانستان در کشور مالدیف؛
 6. اشتراک در کنفرانسی در مورد افغانستان در اسلام آباد پاکستان؛
 7. اشتراک در کنفرانس سارک در کشور هندوستان؛
 8. اشتراک در پارلمان ترکیه به نمایند‌گی از گروپ پارلمانی افغان ترک؛
 9. اشتراک در جلسه صد روز نخست ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما در ایالات متحدۀ امریکا؛
 10. اشتراک در جلسه IPU در کشور تایلند.
 11. اشتراک در جلسه ی تحت عنوان زن برای زن در کشور فرانسه؛
 12. اشتراک در نشست امنیتی در کشور هالند که از سوی تیم بازسازی ولایتی کشورهالند برگزار گردیده بود؛
 13. اشتراک در نشست بهه سازی شهری به دعوت شهردار برلین در جرمنی؛