صفحه تماس با ما

برای برقراری ارتباط با دیپارتمنت مورد نظر فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

رابعه بلخی

دانشگاه رابعه بلخی به منظور تربیه نیروی انسانی در راستای خودکفایی علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس گردیده است

آدرس

پل سرخ، جوار مسجد عمرجان قندهاری، دانشگاه رابعه بلخی

تماس با ما:

Phone: 0799551144