لیسانس در کمپیوتر ساینس

پیشرفت تحقیقات با کیفیت بالا، ضروری برای ایجاد جایگاه موفق در دنیای آکادمیک استمعرفی رشته کمپیوتر ساینس Computer Science

کمپیوتر ساینس به مجموعه فنون و رشته های گفته می‌شود که به زیربنای تئوری، روش های طراحی، ساخت و چگونگی استفاده از کمپیوتر و سیستم‌های کمپیوتری می پردازد. کمپوتر ساینس بیشتر به فهم و بررسی خصوصیاتی می پردازد که برنامه ها بر پایه‌ی آن ها ساخته شده اند. بر مبنای این فهم و درک، به ایجاد برنامه های جدید، به بهبودی برنامه های پیشین می پردازد. دانشگاه رابعه بلخی با درنظر داشت اهمیت و ارزش این علم و نیاز فعلی افغانستان وتاثیر آموزش این علم بالای توسعه، اقتصاد و فناوری و تبدیل نمودن کشور به یگ جامعه معلوماتی و توسعه یافته در سال 1391 دانشکده کمپیوتر ساینس را بنا نهاد. رابعه بلخی افتخار دارد که با چهار دوره فراغت از این پوهنحی تعدادی زیادی از انجینیران رشته کمپیوتر را به جامعه تقدیم نمود است.

رشته کمپیوتر دارای دو دیپارتمنت؛ تکنالوژی معلوماتی و انجنیری نرم افزار می باشد:

تکنالوژی معلوماتی:

تکنالوژی معلوماتی Information Technology به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، امنیت، پیشتی‌بانی، و مدیریت سیستمهای معلوماتی مبتنی بر کمپیوتر و شبکه های کمپیوتری، می پردازد. خصوصا به برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری کمپیوتر و شبکه های کمپیوتری بیشتر تمرکز می شود.

هدف بلند مدت:

آماده ساختن دانشجویانی که قادر به طراحی، ساخت، راه اندازی، عیب‌یابی، امنیت و مدیریت شبکه ی کمپیوتری و دستگاه های سخت افزاری باشند.

انجنیری نرم افزار :

انجنیری نرم افزار یک روش سیستماتیک، منظم و دقیق برای ساخت و ارائه محصول نرم افزاری با کیفیت است. مهندسی نرم افزار اغلب شامل فرآیند خطی تحلیل، پیاده سازی و امتحان است.