اخبار

سمینار علمی "پروسه اجراآت جزایی در افغانستان"

  • بازدید:1
  • نوسینده:مدیر وبسایت
  • تاریخ ثبت:1393-08-19
}


پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی رابعه بلخی، سمینار حقوقی را تحت عنوان " پروسه اجراات جزایی در افغانستان) با اشتراک و ارایه محترم قاضی عبدالباسط بختیاری برگزار نمود. اقای بختیاری تجارب عینی خویش را از چگونگی روند اجراات جزایی در افغانستان با محصلان شریک ساخت که مورد استقبال گرم محصلان واقع شد. در این سمینار محترمه خانم فاطمه نظری وکیل مردم کابل در ولسی جرگه و موسس دانشگاه رابعه بلخی  نیز حضور یافته طی سخنانش همکاری جدی خویش را در قسمت زمینه سازی بهتر تحصیلی برای محصلان اعلان داشت.