سیمینار علمی آموزشی "حمایت حقوقی و نقش علوم عدلی در ردیابی ناپدیدشدگان" برگزار شد؛

سیمینار علمی آموزشی "حمایت حقوقی و نقش علوم عدلی در ردیابی ناپدیدشدگان" برگزار شد؛

بیشتر...

از روز جهانی قابله تجلیل شد؛

از روز جهانی قابله تجلیل شد؛

بیشتر...

کارگاه اموزشی مقاله نویسی علمی برگزار شد؛

کارگاه اموزشی مقاله نویسی علمی برگزار شد؛

بیشتر...


اطلاعیه های جدید


تماشای ویدیوها


معرفی دانشگاه رابعه بلخی
معرفی سیستم تدریس آنلاین

بیشتر با ما باشد

رابعه بلخی با ایجاد انگیزه، آموزش علمی و تحقیقاتی و فراهم سازی زمینه های مناسب برای دانشجویان و محققان با در نظر داشت معیارهای ملی و بین الملی مصروف تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای جامعه میباشد