صفحه تماس با ما

برای برقراری ارتباط با دیپارتمنت مورد نظر فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

رابعه بلخی

دانشگاه رابعه بلخی به منظور تربیه نیروی انسانی در راستای خودکفایی علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس گردیده است

آدرس

آدرس:کابل-پل سرخ روبروی فاینست شعبه مرکزی دانشگاه رابعه بلخی