اخبار

از محصلان ممتاز تقدیر بعمل امد

  • بازدید:3
  • نوسینده:مدیر وبسایت
  • تاریخ ثبت:1397-07-19
}


طی محفلی که با حضور داشت محترمه خانم فاطمه نظری وکیل مردم در ولسی جرگه و موسس پوهنتون رابعه بلخی تدویر یافته بود، از محصلان ممتاز پوهنتون رابعه بلخی تقدیر بعمل امد.

موسس پوهنتون برای کسانی که جایگاه اول، دوم و سوم در سطح پوهنتون را احراز نموده است، بورسیه اهدا نمود.


Lights

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

Lights

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

Lights

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

Lights

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

به اشتراک گذاری