اخبار

از محصلان ممتاز تقدیر بعمل امد

  • بازدید:1
  • نوسینده:مدیر وبسایت
  • تاریخ ثبت:1397-07-19
}


طی محفلی که با حضور داشت محترمه خانم فاطمه نظری وکیل مردم در ولسی جرگه و موسس پوهنتون رابعه بلخی تدویر یافته بود، از محصلان ممتاز پوهنتون رابعه بلخی تقدیر بعمل امد.

موسس پوهنتون برای کسانی که جایگاه اول، دوم و سوم در سطح پوهنتون را احراز نموده است، بورسیه اهدا نمود.