اخبار

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

  • بازدید:2
  • نوسینده:مدیر صفحه
  • تاریخ ثبت:1397-09-07
}


پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

پنجمین دور فراغت محصلان دانشگاه رابعه بلخی با اشتراک  وسیع شخصیت های سیاسی، وکلای پارلمان، محصلان و خانوده های محترم شان، هیات رهبری و استادان دانشگاه  برگزار گردید.

سخنرانان هرکدام نقش فارغ التحصیلان را در پیشبرد وظایف شان مهم ارزیابی نموده، انان را به اجرای مسولانه وظایف شان گوشزد کردند. هم چنان این فارغ التحصیلان به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی تشویق گردید.

 


Lights

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

Lights

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

Lights

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

Lights

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

به اشتراک گذاری