از محصلان ممتاز سال 1396 تقدیر شد

هیات رهبری پوهنتون رابعه بلخی از محصلان ممتاز سال تحصیلی 1396 تقدیر کرد