اعلان کاریابی مدیر روابط با وزارت تحصیلات عالی

 • بازدید:2201
 • تاریخ ثبت:1398-02-09


عنوان وظیفه:             نماینده پوهنتون در وزارت تحصیلات عالی

اداره:                       پوهنتون رابعه بلخی

موقعیت:                  کابل

بخش:                      معاونیت مالی و اداری

گزارش دهی:              به معاونیت مالی واداری و معاونیت علمی- تدریسی

شروع اعلان:  1 قوس 1398

ختم اعلان: 21 قوس 1398

هدف وظیفه:     پیشبرد امور پوهنتون در وزارت تحصیلات عالی

مسولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، سالانه در مطابقت با پلان کاری و پوهنتون رابعه بلخی ورسیدن به اهداف تعین شده اداره.
 2. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های های مدیریت های مربوطه
 3. طی مراحل اسناد محصلان پوهنتون رابعه بلخی در وزارت تحصیلات عالی
 4. طی مراحل کتاب اساس، کتابهای سمستر وار و کتاب فارغان.
 5. طی مراحل ترانسکریپت نمرات، سرتفکیت و دیپلوم محصلان.
 6. تبادل مکتوب های رسمی پوهنتون به وزارت تحصیلات عالی و بالعکس
 7. نماینده پوهنتون مکلف است اسناد مربوط پوهنتون را در وزارت تحصیلات عالی با امانت داری کامل طی مراحل کند.
 8. نمانیده پوهنتون مکلف است از نمرات و سایر موارد در اسناد محصلان مراقبت نماید، در صورت تغییر  در فیصدی نمرات یا درجه محصلان، نماینده به پوهنتون پاسخ گو می باشد.
 9. نماینده پوهنتون اسناد را پس از طی مراحل از وزارت تحصیلات عالی، در پوهنتون به بخش مربوط تسلیم می نماید. نماینده حق ندارد اسناد را به طور انفرادی برای محصل تسلیم دهد.
 10. نماینده اسناد را پس از اینکه توسط بخش امور محصلان یا امور فارغان چاپ و امضا گردد، تسلیم گردیده امضای روسای پوهنحی، معاون و ریس را خودش اخذ میکند.
 11. نماینده پوهنتون ملکف است با محصلان و کارمندان وزارت تحصیلات عالی با اخلاق و رویه نیک رفتار نماید.
 1. نماینده پوهنتون شماره تماس را که از طرف پوهنتون برای وی داده میشود در اوقات کاری رسمی فعال نگه داشته و به تماسهای مراجعین پاسخ دهد.

شرایط استخدام

متقضیان حد اقل برای این بست در ماده (7 ، 8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی و تعدیل ماده (9)

 1. درجه تحصیل، حد اقل فوق بکلوریا باشد به درجه بالاتر ارجحیت داده میشود
 2. یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه داشته باشد
 3. بلدیت به یکی از زبان های رسمی(دری و پشتو) کشور
 4. بلدیت به برنامه آفیس و آشنائی به زبان انگلیسی

Lights

اطلاعیه به ارتباط فیس محصلان

قابل توجه محصلین عزیز! انعده محصلان که در سمستر جاری(سمستر بهاری سال1400) توان پرداخت فیس شان را ندارند، می تواند در امتحان پایان سمستر شرکت نمایند. فیس باقی مانده شان را در سمستر های بعدی پرداخت نمایند.

Lights

فراخوان مقاله نویسی

فراخوان مقاله نویسی با موضوع صلح در افغانستان

Lights

اعلان کاریابی مدیر روابط با وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون رابعه بلخی یک تن کارمند را در روابط با وزارت تحصیلات عالی استخدام می نماید

Lights

اعلام نتایج کانکور سال 1400 بهار (متفرقه)

اعلام نتایج کانکور سال 1400 بهار (متفرقه)

به اشتراک گذاری