اخبار

سیمینار علمی آموزشی "حمایت حقوقی و نقش علوم عدلی در ردیابی ناپدیدشدگان" برگزار شد؛

  • بازدید:43
  • نوسینده:admin
  • تاریخ ثبت:1400-03-31
}


سیمینار علمی آموزشی "حمایت حقوقی و نقش علوم عدلی در ردیابی ناپدیدشدگان" برگزار شد؛

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی با همکاری موسسه خدمات علوم عدلی و بنیاد انسان شناسی گواتمالا(FAFG) سمینار علمی مشترک را تحت عنوان( حمایت حقوقی و نقش علوم عدلی در ردیابی ناپدیدشدگان) برگزار کرد.

در این سیمینار یک روزه موضوعات چون( مفهوم ناپدید سازی، پیشینه تاریخی ناپدید سازی اجباری، حقوق و حمایت از ناپدید شدگان در اسناد ملی و بین المللی، ابزار های علمی تشخیص هویت و روشهای علمی تشخیص هویت) به بحث و بررسی گرفته شد.