اخبار

کارگاه اموزشی مقاله نویسی علمی برگزار شد؛

  • بازدید:11
  • نوسینده:admin
  • تاریخ ثبت:1400-02-28
}


کارگاه اموزشی مقاله نویسی علمی برگزار شد؛

به منظور ارتقای ظرفیت علمی استادان پوهنتون رابعه بلخی و آشنایی شان با روش های نوین تحقیق با توجه به معیارهای بین المللی پژوهش در علوم تجربی، خصوصاً در زمینه نوشتن مقاله علمی پژوهشی در حوزه طبابت، کارگاه اموزشی برگزار شد.

این کارگاه دو روزه مقاله نویسی برای استادان دانشکده های فارمسی و قابلگی و با استفاده از متودولوژی (Elsevier) انجام شد.

در ختم کارگاه، امریت ارتقای ظرفیت علمی استادان برای اشتراک کنندگان، گواهینامه شرکت در ورکشاپ علمی پژوهشی نیز اهدا کرد.