اخبار

افتتاح مرکز زبانهای خارجی و سمینار " فرصت های تحصیلی در بیرون از کشور"

  • بازدید:98
  • نوسینده:مدیر وبسایت
  • تاریخ ثبت:2017-08-30
}


سیمینار" بررسی فرصت های تحصیلی در بیرون از کشور "با اشتراک محترم داکتر قاسیم وفایی زاده معین اداره مستقل هوانوردی ملکی، محترم جمال تیموری مسئول اسبق بورسیه های فولبرایت در سفارت امریکا و اشتراک صد ها تن از جوینده گان بورسیه های تحصیلی برگزار گردید. دراین سیمینار اقای وفایی زاده به اهمیت تحصیل و فرصت های تحصیلی در بیرون از کشور پرداخته، تجارب تحصیلی اش در مقطع ماستری و دکتورا در کشور جاپان را با جوانان شریک ساخت.

محترم جمال تیموری نیز بصورت مشخص راجع به بورسیه های فولبرایت ایالات متحده امریکا و بورسیه دولت استرالیا به حاضرین معلومات ارایه کرد. علاوه بران بر نکات مهم که یک کاندیدای بورسیه فولبرایت باید داشته باشد، اشاره کرد و به سوالات متقاضیان بورسیه، پاسخ داد. 

در ختم این سمینار مرکز زبانهای خارجی دانشگاه رابعه بلخی نیز با قطع نوار افتتاح گردید. این مرکز در حال حاضر در بخش اموزش زبانهای انگلیسی، ترکی، المانی، فرانسوی و روسی فعالیت می کند.