اخبار

بازدید محصلان رشته حقوق از جریان محکمه علنی

  • بازدید:10
  • نوسینده:مدیر وبسایت
  • تاریخ ثبت:1394-04-08
}


محصلان رشته حقوق پوهنتون رابعه بلخی در یک سیر علمی از جریان محکمه علنی متهمان، در محکمه بازدید نمودند. در این سیر علمی که استادان رشته حقوق نیز حضور داشت، محصلان بگونه ای عملی جریان محکمه را مشاهده نموده، از چگونگی اجرای مسولیت های وکیل مدافع، سارنوال و قضات از نزدیک اگاهی یافتند. ریس پوهنحی حقوق هدف از این سیر علمی را افزایش دانش محصلان در بخش علمی توصیف نمود.