اخبار

بازدید محصلان رشته حقوق از جریان محکمه علنی

  • بازدید:10
  • نوسینده:مدیر وبسایت
  • تاریخ ثبت:1394-04-08
}


محصلان رشته حقوق پوهنتون رابعه بلخی در یک سیر علمی از جریان محکمه علنی متهمان، در محکمه بازدید نمودند. در این سیر علمی که استادان رشته حقوق نیز حضور داشت، محصلان بگونه ای عملی جریان محکمه را مشاهده نموده، از چگونگی اجرای مسولیت های وکیل مدافع، سارنوال و قضات از نزدیک اگاهی یافتند. ریس پوهنحی حقوق هدف از این سیر علمی را افزایش دانش محصلان در بخش علمی توصیف نمود.


Lights

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

Lights

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

Lights

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

Lights

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

به اشتراک گذاری