اخبار

باز دید محصلان رشته انجنیری برق از جکشن چهارم

  • بازدید:1
  • نوسینده:مدیر وبسایت
  • تاریخ ثبت:1397-07-25
}


محصلین رشته انجنیری برق پوهنتون رابعه بلخی در یک سیر علمی از جریان کار جکشن 4 بازدید نمودند. استادان رشته انجنیری برق و مسولین جکشن4 از چگونگی کار وفعالیت این جکشن در قسمت برق رسانی به شهریان کابل به محصلان معلومات ارایه نمود و تجهیزات برقی موجود را برای محصلان معرفی کرد. امر دیپارتمنت انجنیری برق هدف از این سیر علمی را افزایش اندوخته های محصلان در بخش عملی عنوان نمود.


Lights

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

Lights

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

Lights

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

Lights

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

به اشتراک گذاری