اخبار

آغاز به کار دیتابیس برای بخش آموزش آنلاین

  • بازدید:182
  • نوسینده:
  • تاریخ ثبت:2020-05-17
}


اساتید و محصلین از طریق سیستم آنلاین میتوانند به آموزشهای سمستر خود پرداخته و خروجی مناسب را دریافت نمایند.