اخبار

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

  • بازدید:2
  • نوسینده:مدیر صفحه
  • تاریخ ثبت:1398-08-26
}


از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

طی همایشی از روز جهانی محصل و محصلین برتر سمستر بهاری سال 1398پوهنتون رابعه بلخی گرامی داشت بعمل امد. این همایش  با حضور داشت هیئت رهبری پوهنتون (رئیس پوهنتون ، معاون مالی و اداری ، معاون علمی و تدریسی ، روسای شش گانه پوهنحی ها ، آمرین دیپارتمنت ها و سایر کارمندان برگزار گردید). سخنرنان محصلان را موتر محرک جامعه و پیش قراولان تغییر عنوان کردند. و انان را به بیداری و تیز بینی نسبت به جامعه و پیشرفت های علمی ترغیب کردند.

 

 


Lights

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

Lights

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

Lights

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

Lights

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

به اشتراک گذاری