اخبار

دانشکده انجنیری دوره آموزشی تخصصی سولر سیستم"فوتو ولتاییک" را برگزار کرد

  • بازدید:3
  • نوسینده:مدیر صفحه
  • تاریخ ثبت:1398-11-30
}


دوره آموزشی تخصصی سولر سیستم"فوتو ولتاییک" شامل نصب، دیزاین، تیست، راه اندازی و حفظ و مراقت تحت لایسنس GSES کشور هندوستان و با استندرد IEC توسط دانشگاه رابعه بلخی و کمپنی راهکار برگزار گردید. این دوره آموزشی بمدت یک ماه دوام داشت و در افغانستان برای اولین بار برگزار گردید.

GSES یک کمپنی استرالیایی است که در بخش مشورت و آموزش در عرصه انرژی های قابل تجدید فعالیت دارد.


Lights

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

Lights

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

Lights

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

Lights

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

به اشتراک گذاری