اخبار

 ورکشاب کاربرد SPSS در تحقیقات علمی؛

  • بازدید:4
  • نوسینده:مدیر صفحه
  • تاریخ ثبت:1399-11-04
}


 ورکشاب کاربرد SPSS در تحقیقات علمی؛

این ورکشاب برای اساتید همکار در بخش تحقیقات با همکاری پوهنحی های: قابلگی عالی، فارمسی و اقتصاد طی سه دوره برگزار گردید.

در این ورکشاپ در کنار روش های استفاده از نرم افزار spss استادان به تحقیق بیشتر ترغیب گردید و از استادان خواسته شد تا دانجشویان را تشویق نمایند، پایان نامه های شان را به شکل تحقیق میدانی انجام بدهند.

در پایان از اشتراک کننده گان و مدرسین با اهدای لوح تقدیر، تقدیر بعمل امد.


Lights

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

Lights

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

Lights

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

Lights

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

به اشتراک گذاری