اخبار

تطبیق واکسین کرونا( COVID-19 ) در پوهنتون رابعه بلخی؛

  • بازدید:1
  • نوسینده:مدیر صفحه
  • تاریخ ثبت:1400-02-09
}


تطبیق واکسین کرونا( COVID-19 ) در پوهنتون رابعه بلخی؛

تیم واکسیناسیون وزارت محترم صحت عامه با حضور در شعبه مرکزی پوهنتون رابعه بلخی به اساتید، محصلان و کارمندان پوهنتون واکسین کرونا تزریق کرد.

رهبری پوهنتون از تیم واکسیناسیون و وزارت محترم صحت عامه سپاس گزاری می نماید.

به امید جهان عاری از کرونا!


Lights

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

Lights

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

Lights

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

Lights

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

به اشتراک گذاری