اخبار

حمایت حقوقی و نقش علوم عدلی در ردیابی ناپدیدشدگان

  • بازدید:1
  • نوسینده:مدیر صفحه
  • تاریخ ثبت:1400-03-03
}


سیمینار علمی آموزشی "حمایت حقوقی و نقش علوم عدلی در ردیابی ناپدیدشدگان" برگزار شد؛

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی با همکاری موسسه خدمات علوم عدلی و بنیاد انسان شناسی گواتمالا(FAFG) سمینار علمی مشترک را تحت عنوان( حمایت حقوقی و نقش علوم عدلی در ردیابی ناپدیدشدگان) برگزار کرد.

در این سیمینار یک روزه موضوعات چون( مفهوم ناپدید سازی، پیشینه تاریخی ناپدید سازی اجباری، حقوق و حمایت از ناپدید شدگان در اسناد ملی و بین المللی، ابزار های علمی تشخیص هویت و روشهای علمی تشخیص هویت) به بحث و بررسی گرفته شد.


Lights

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

Lights

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

Lights

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

Lights

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

به اشتراک گذاری