اخبار

محصلان که توانایی مالی ندارند، می توانند بدروس شان ادامه دهند.

  • بازدید:2
  • نوسینده:مدیر صفحه
  • تاریخ ثبت:1400-07-13
}


براساس فیصله شورای علمی پوهنتون، انعده محصلان که در سمستر جاری ( سمستر بهاری سال 1400) توانایی پرداخت فیس شان را ندارند، می توانند بدروس شان ادامه بدهند و در امتحان پایان سمستر نیز شامل گردند. با توجه به قرنطینه دوامدار در سمستر جاری و تحولات سیاسی که در کشور اتفاق افتاده است، شورای علمی پوهنتون فیصله نمود تا با محصلان در قسمت پرداخت فیس شان فرصت داده شود. 


Lights

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

دانشکده انجنیری قهرمان مسابقات فوتسال شد؛

Lights

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

از روز جهانی مصحلان گرامی داشت بعمل امد

Lights

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

پنجمین جشنواره فارغ التحصیلان دانشگاه رابعه بلخی برگزار شد

Lights

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

حفظ انرژی در تعمیرات و معرفی کتاب ( رهنمود مؤثریت حفظ انرژی در تعمیرات)

به اشتراک گذاری