اطلاعیه به ارتباط فیس محصلان

  • بازدید:970
  • تاریخ ثبت:1400-07-15


قابل توجه محصلین عزیز! انعده محصلان که در سمستر جاری(سمستر بهاری سال1400) توان پرداخت فیس شان را ندارند، می تواند در امتحان پایان سمستر شرکت نمایند. فیس باقی مانده شان را در سمستر های بعدی پرداخت نمایند. براساس فیصله شورای علمی پوهنتون، هیچ محصلی بدلیل عدم پرداخت فیس از درس و امتحان محروم نمی گردد. با حترام 15/07/1400

}