اعلان کار یابی برای پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 • بازدید:702
 • تاریخ ثبت:1398-07-22


اعلان کاریابی

فراخوان جذب هیئت علمی

عنوان وظیفه: عضو هیئت علمی/ استاد کادری.

نام اداره: پوهنتون رابعه بلخی.

پوهنحی: حقوق وعلوم سیاسی.

نوع استخدام: دائمی.

میزان معاش: مطابق نرم امتیازات هیئات علمی پوهنتون.

تعداد بست : 8 بست؛

6 بست در دیپارتمنت قضا وسارنوالی. 2 بست در دیپارتمنت علوم سیاسی

تجربه تدریس: حد اقل یک سال .

سطح تحصیلی: حد اقل ماستر.

شروع اعلان: 1398 / 7 / 22

ختم اعلان: 1398 / 8 / 6

مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب برنامه/ پلان کاری ماهوار، سمستر وار و سالانه، و تدوین کورس پالیسی، پلان عملیاتی انفرادی و پلان بهبود تدریس خویش قبل از شروع سمستر و ارائه آن به آمریت دیپارتمنت جهت بررسی و تصویب.
 2. انجام تمام مکلفیت های درسی، تحقیق ، مشاوره، مطالعه و تطبیق لوایح پوهنتون.
 3. انجام تمام فرایند آموزشی مضامین واگذار شده از سوی دیپارتمنت یا پوهنحی بر پایه ای رتبه علمی و درجه تحصیلی.
 4. انجام تمام فرایند تحقیقی واگذار شده از سوی دیپارتمنت یا پوهنحی بر پایه رتبه علمی و درجه تحصیلی.
 5. رهنمای و مشاوره آموزشی و پژوهشی تعیین شده توسط دیپارتمنت و یا پوهنحی.
 6. اشتراک فعال در جلسات متعارف دیپارتمنت، پوهنحی و پوهنتون طبق مقررات پوهنتون.
 7. عضویت فعال در کمیته ها نظر به لزوم دید مسئول دیپارتمنت یا پوهنحی.
 8. همکاری با دیپارتمنت و پوهنحی در زمینه تجدید نصاب تحصیلی، و مرور برنامه علمی دیپارتمنت.
 9. همکاری با دیپارتمنت در زمینه ترتیب، بررسی وتصویب پلان دیپارتمنت و پوهنحی، و نظارت، ارزیابی و گزارش دهی از پلان در سطح دیپارتمنت.
 10. تلاش در زمینه ارتقاء ظرفیت خود و پوهنتون.
 11. همکاری با دیپارتمنت و پوهنحی در زمینه تطبیق و نهادینه سازی معیار های تضمین کیفیت.
 12. رعایت تمام لوایح، نظام نامه ها ومقررات پوهنتون.
 13. اجرای سایر وظایف مطابق به لایحه وظایف.

اسناد مورد نیاز:

 1. اصل اسناد تحصیلی/ ترانسکریپت نمرات تمام سطوح تحصیلی.
 2. اصل تذکره.
 3. نامه قوای بشری (در صورت تحصیل در خارج از کشور)
 4. خلص سوانح (C.V).
 5. اسناد مربوط به تجربه تدریس.
 6. اسناد مربوط به فراگیری برنامه های آموزشی مرتبط به رشته تحصیلی.
 7. اسناد معتبر از زبانهای خارجی در صورت موجودیت.

رهنمای ارسال اسناد:

اشخاص واجد شرایط میتواند اسناد و مدارک خویش را الی تاریخ ختم اعلان به مدیریت تدریسی پوهنتون رابعه بلخی در شعبه مرکزی تحویل دهند.

در صورت نیاز به معلومات بیشتر به شماره های 0799551144 به تماس شوید.


Lights

اطلاعیه به ارتباط فیس محصلان

قابل توجه محصلین عزیز! انعده محصلان که در سمستر جاری(سمستر بهاری سال1400) توان پرداخت فیس شان را ندارند، می تواند در امتحان پایان سمستر شرکت نمایند. فیس باقی مانده شان را در سمستر های بعدی پرداخت نمایند.

Lights

فراخوان مقاله نویسی

فراخوان مقاله نویسی با موضوع صلح در افغانستان

Lights

اعلان کاریابی مدیر روابط با وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون رابعه بلخی یک تن کارمند را در روابط با وزارت تحصیلات عالی استخدام می نماید

Lights

اعلام نتایج کانکور سال 1400 بهار (متفرقه)

اعلام نتایج کانکور سال 1400 بهار (متفرقه)

به اشتراک گذاری