اطلاعیه دروس حضوری

  • بازدید:579
  • تاریخ ثبت:1399-10-12


اطلاعیه ؛

نظر به فیصله وزارت محترم تحصیلات عالی، دروس حضوری سمستر خزانی سال 1399 از پانزدهم ماه حوت سال جاری اغاز می گردد؛

مطابق همین فیصله دروس تشدیدی پوهنتون رابعه بلخی نیز سر از روز شنبه مورخ 16/12/1399 اغاز می گردد.

محصلین عزیز مطلع باشند.


Lights

اطلاعیه به ارتباط فیس محصلان

قابل توجه محصلین عزیز! انعده محصلان که در سمستر جاری(سمستر بهاری سال1400) توان پرداخت فیس شان را ندارند، می تواند در امتحان پایان سمستر شرکت نمایند. فیس باقی مانده شان را در سمستر های بعدی پرداخت نمایند.

Lights

فراخوان مقاله نویسی

فراخوان مقاله نویسی با موضوع صلح در افغانستان

Lights

اعلان کاریابی مدیر روابط با وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون رابعه بلخی یک تن کارمند را در روابط با وزارت تحصیلات عالی استخدام می نماید

Lights

اعلام نتایج کانکور سال 1400 بهار (متفرقه)

اعلام نتایج کانکور سال 1400 بهار (متفرقه)

به اشتراک گذاری